Close but no cigar

4109491639_64884e517d_b.jpg

Photo by Vincent Brassinne.

Misschien is alles al gezegd. Misschien is dit verhaal eigenlijk al afgelopen, is het case Closed. Maar misschien ook, is dit het begin van een verandering. Eentje die er nu net niet is gekomen omdat de PS, MR en Open VLD ervoor gekozen hebben om niet te veranderen, maar die aan de Brusselaars wel duidelijk heeft gemaakt dat verandering van elders moet komen. En die er daarom misschien toch zal komen.

Even het Samuschandaal overlopen: na enkele parlementaire vragen van de Ecolo-Groen fractie, blijkt dat zowel (ex)burgemeester Yvan Mayeur en zijn jeugdvriendin Pascale Peraïta elk jaarlijks bijna €20.000 aan zitpenningen uitbetaald krijgen voor vergaderingen van Samu Social. Tot hier wat men Yvan Mayeur verweten heeft, en de reden waarom hij als burgemeester ontslag genomen heeft: “Een ethische fout. Als mandataris heeft hij zich laten betalen voor werk, dat had niet mogen gebeuren.”, aldus Laurette Onkelinx.

Maar toen de vzw onderworpen werd aan een financiële doorlichting, één die Samu Social nog met alle mogelijke manieren probeerde tegen te gaan, blijkt dat er geen enkel bewijs te vinden is voor deze vergaderingen. Nog in dezelfde vzw kreeg Peraïta, tot ze in 2013 werd aangesteld als voorzitter van het OCMW in de stad Brussel, een jaarloon van maar liefst €190.000 – en aangezien haar contract nooit is ontbonden maar ze “slechts” met onbetaald verlof is, kan dat contract elk moment opnieuw ingaan. Bovendien woonde ze op dat moment – 2013 – in een OCMW-woning. En wat te denken van Yvan Mayeur zelf, die onomwonden op tafel legde dat hij gewoon wilde verder doen als schepen? Of de rol van zowel de Vlaamse als Franstalige liberalen, die daar blijkbaar geen probleem van maken?

Laten we ook eens naar de nieuwe burgemeester kijken: Philippe Close. De man die politieke vernieuwing moet brengen, maar eerder in het jaar een vzw oprichtte die het Vlaamse overwicht in de Brusselse concertwereld moet bestrijden, en dan zelf als schepen mee beslist waar de uitbating van het Koninklijk Circus naartoe gaat – de zijne, uiteraard. De Vlaamse liberalen weten dat, Sven Gatz heeft er in 2016 nog kritiek op gegeven. En toch gaan ze mee in het “nieuwe” verhaal van het Brusselse stadsbestuur. Close but no cigar.

Leg maar eens uit aan jongeren dat politiek om engagement draait. Dat het niet draait om macht, maar om een toekomstproject uit te werken voor de samenleving. Dat het blijkbaar normaal is dat onze verkozenen, of het nu op stedelijk, op regionaal of op nationaal niveau is, lustig mandaten blijven cumuleren in bedrijfsleven of in schimmige vzw-constructies en daar het probleem niet van inzien. 

Maar in plaats van verder te doen met deze Closed-door politics, kunnen we ook een nieuw verhaal beginnen. En dat nieuwe verhaal, daar kan je zelf aan meedoen. Door bv. je eigen vertegenwoordigers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te controleren op cumuleo.be. Door vragen te stellen aan je lokale gemeenteraad, mondeling of schriftelijk via Transparencia. Door te manifesteren op bv. de Sit-In voor een andere politiek. En laat je vooral niet vertellen dat je er niets kan veranderen. 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.